Dokumenty

Pod tym linkiem najważniejszy dokument ustawa o stowarzyszeniach ustawa


Dokumenty potrzebne do rejestracji w sądzie Stowarzyszenia. W tym miejscu można pobrać czyste druki. Wypełnione wzory dokumentów można zobaczyć tutaj 

  • Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa - KRS w 20 wersja PDF wersja RTF
  • Założyciele - Ten dokument wypełniamy TYLKO  jeżeli nie wybraliśmy zarządu i komisji rewizyjnej. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - KRS WF wersja pdf wersja rtf
  • Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wersja pdf wersja rtf

Dodatkowe informacje